ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010 Eğitimi Hk.ICC.pdf

ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010 Eğitimi Hk.

23 Mayıs 2013 Perşembe

 İlgi yazı ile, ICC Türkiye Milli Komitesi, dış ticaret dünyasına katkıda bulunmak amacıyla temel ve teknik “Eğitim Programları” düzenleneceği, Dış ticarette yeni başlayanlar ve orta düzeydeki çalışanlar hedef alınarak, 8 – 9 Haziran 2013 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010 eğitimi yapılacağı, söz konusu eğitimde temel bilgilerin verileceği, çok ileri tartışmalara girilmeyeceği, “ileri” ihtiyaçları için ayrı eğitimleri olacağı,“Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010”  eğitiminin kapsamı ekte sunulduğu,20 Eğitim Programına katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 5 Haziran Kasım 2013 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (ı[email protected]) ile göndermesini gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

                                                                                                         

Murat TUNCER                                                                                                   

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

Ek- 1 Katılım Formu

Ek- 2 Eğitim Programı

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                      Bilgi:

-Tüm üyelere (Web sayfasında)                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                      TOBB DTO’ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.           -Meclis Başkanlık Divanı      

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği            -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-UTİKAD                                                       -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                        TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk.