ICC DIŞ TICARETTE TEMEL ÖDEME YÖNTEMLERI VE INCOTERMS 2010 EĞITIMI

 ICC DIŞ TICARETTE TEMEL ÖDEME YÖNTEMLERI VE INCOTERMS 2010 EĞITIMI

Milletlerarası Ticaret Odası’ndan (ICC) alınan yazıda, ICC’nin Dünya ticaretini kolaylaştırmayı kendisine görev kabul ettiği, bu amaçla birçok alanda çalışmalar yapmakta olduğu, bu kapsamda ticaret için uluslararası kuralları meydana getirdiği ve bu alanda eğitimler organize etmeyi hedeflediği belirtilmektedir.

Günümüzde, ihracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır. Dış ticaret ile ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların;

bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine

katkıda bulunmak amacıyla, başta kamu kurumları olmak üzere üniversiteler ve bazı özel kuruluşlar tarafından “Eğitim Programları” düzenlenmektedir.

ICC de misyonuna uygun olarak dış ticaret dünyasına katkıda bulunmak amacıyla temel ve teknik “Eğitim Programları” düzenlemektedir. Bu defa, gelen talepler üzerine dış ticarette

yeni başlayanlar ve orta düzeydeki çalışanlar hedef alınarak, 8-9 Haziran 2013 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010

eğitimi düzenlenecektir. Söz konusu eğitimde temel bilgiler verilecektir, “Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010″ isimli bu eğitimin kapsamı ekte sunulmuştur.

Eğitim Programına katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 5 Haziran 2013 tarihine kadar faks (0.312.219 42 58) veya e-posta ([email protected]) ile göndermeleri gerekmektedir.

Ek: Kayıt formu