Hububatlara Uygulanmakta Olan Tarife Kontenjanının EMY’yi de Kapsayacak Şekilde Değiştirilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri
 

Konu:  Hububatlara Uygulanmakta Olan Tarife Kontenjanının EMY’yi de Kapsayacak Şekilde Değiştirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

2019 yılında yapılan 649 Karar sayılı düzenleme ile;  aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen hububat ve bakliyat cinsi ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmış olup, bahse konu düzenleme sadece gümrük vergisine ilişkin bir muafiyet sağlamaktaydı.

Söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
 

GTP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

07.13

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

100.000

10.01

Buğday ve mahlut

1.500.000*

10.03

Arpa

700.000

10.05

Mısır

700.000

10.06

Pirinç

100.000
*İlk düzenleme kapsamında 1.000.000 Ton olarak belirlenmiş tarife kontenkanı 15.12.2019 tarihli düzenleme ile 1.500.000 Ton’a çıkarılmıştır.

18.04.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile tarife kontenjanının kapsamını belirleyen 2. Maddede değişiklik yapılmış olup, gümrük vergisinin yanı sıra, ek mali yükümlülük de tarife kontenjanı kapsamına alınmıştır.

“MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır.”

Düzenleme kapsamı ürünleri incelediğimizde; 1006 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Pirinç” cinsi ürünlerden ABD menşeli olanlara %25 ek mali yükümlülük uygulandığı anlaşılmakta olup, yapılan değişiklik ile bu kapsamdaki ürünlere de tarife kontenjanları çerçevesinde EMY’den muafiyet sağlanacağı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net