Hırvatistan Hakkında Genel Bilgi (Seyahat edece ticaret erbabı için)Hırvatistan Hakkında Genel Bilgi

VİZE/PASAPORT İŞLEMLERİ

Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde AB’ne üyeliği nedeniyle 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza Hırvatistan’dan transit geçişlerde ve bu ülkeye azami 90 gün ikamet süreli seyahatlerinde vize uygulamaya başlamıştır. Diğer yandan, Schengen ülkelerinde oturum izni olan veya C ve D tipi Schengen vizesi hamili vatandaşlarımız vizeden muaf olacaklardır.

Hırvatistan, Şengen alanı içinde değildir. Bu itibarla, tek giriş için geçerli Şengen vizesi hamili vatandaşlarımız, örneğin Slovenya veya Macaristan’dan Hırvatistan’a geçtiklerinde Şengen alanından çıkmış olacaklar ve başka bir Şengen ülkesine giriş için yeniden vize almak zorunda kalacaklardır.

Hırvatistan’a seyahat eden vatandaşlarımızın pasaportlarının geçerlilik süreleri en az 6 ay olmalıdır.

Öte yandan, 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle eski tip pasaportlarla ilgili tüm işlemler sonlandırılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, eski tip pasaport düzenlenmemekte, mevcut eski tip pasaportlar uzatılmamakta, refakat hanesine kayıt işlemi yapılmamaktadır. Bu konuda herhangi bir istisnai uygulamaya gidilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, halen eski tip pasaport kullanan vatandaşlarımızın, bu pasaportların geçerlilik sürelerinin en az 6 ay olmasına dikkat etmeleri, geçerlilik süresi 6 aydan az olan eski tip pasaportlarını ise seyahate çıkmadan yeni tip (makinede okunabilir, biyometrik pasaport) pasaportlarla değiştirmeleri gerek Hırvatistan’dan, gerek yol güzergahındaki diğer ülkelerden geçişte sıkıntı yaşamamaları için büyük önem arzetmektedir. Öte yandan, yeni tip pasaport başvuruları Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara yapılmakta, ancak pasaportlar Türkiye’deki bir merkez tarafından basılarak gönderilmektedir. Bu nedenle, Büyükelçiliğimize yapılacak yeni tip pasaport başvurularının sonuçlanmasının genellikle birkaç hafta sürebileceği de vatandaşlarımızca dikkate alınmalıdır.

Pasaportun kaybolması gibi acil durumlarda Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi tarafından makinede okunabilir geçici pasaport düzenlenebilmektedir. Bu geçici pasaportlar Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde yalnızca bir defaya mahsus kullanılabilmekte olup, geçerlilik süresi en fazla otuz gündür.

YOL GÜZERGAHI VE SINIR KAPILARI

Vatandaşlarımızın Hırvatistan içinde kullanabilecekleri üç yol güzergahı bulunmaktadır:

a) Avusturya üzerinden Slovenya’ya giden vatandaşlarımızın Maribor’dan sonra Hırvatistan’a Macelj sınır kapısından giriş yapmaları ve Macelj-Krapina-Zagreb-Slavonski Brod-Bajakovo (Sırbistan sınırı) güzergahını izlemeleri gerekmektedir. Macelj sınır kapısı ile Zagreb arasındaki yolun bir bölümü ücretli otoyol olup, otomobiller için halen 48 Hırvat Kunası (yaklaşık 6,4 Euro), minibüsler için 72 Hırvat Kunası (yaklaşık 9,6 Euro) tutarında ücret alınmaktadır. Krapina’dan sonra Zagreb-Slavonski Brod-Bajokovo yolu izlenecektir.

b) Slovenya’ya Kuzey İtalya ve Avrupa’nın güneybatısından gelen vatandaşlarımızın Ljubljana’dan sonra Bregana sınır kapısından Hırvatistan’a giriş yapmaları gerekmektedir. Sınırdan geçer geçmez, otoyol için, arabayla yolculuk eden vatandaşlarımızın 6 Hırvat Kunası (yaklaşık 1 Euro), minibüsle yolculuk eden vatandaşlarımızın 8 Hırvat Kunası (yaklaşık 1,5 Euro) ödemesi gerekmektedir. Otoyoldan hiç çıkılmadan Zagreb-Slavonski Brod-Bajokovo (Sırbistan sınırı) yolu takip edilecektir.

c) Hırvatistan’a Macaristan üzerinden giren vatandaşlarımızın yaklaşık 91,5 km uzunluğundaki Goriçan-Zagreb otoyolunu kullanmaları halinde otomobiller için 41 Hırvat Kunası (yaklaşık 6 Euro), minibüsler için 62 Hırvat Kunası (yaklaşık 8 Euro) ödemeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımız, her üç güzergahın kesiştiği Zagreb’den sonra, Slavonski Brod yönünde ilerleyerek Bajakovo’da Sırbistan’a ulaşmaktadırlar. Zagreb-Lipovac bölümündeki 260 kilometrelik otoyol için otomobillerden 121 Hırvat Kunası (yaklaşık 16 Euro), minibüslerden 184 Hırvat Kunası (yaklaşık 25 Euro) talep edilmektedir (1 Euro = yaklaşık 7,5 Hırvat Kunası).

GÜMRÜK

Vatandaşlarımız, yolculuk sırasında gerek duyulabilecek veya kullanılmış eşya olarak tanımlanan kişisel eşyalarını Hırvatistan’a girişte beyan etmek zorunda değillerdir. Ticarete konu olmayacağı anlaşılan ev araç gereçleri de vergiye tabi değildir.

Kişisel eşya sayılanlar, giysi, temizlik malzemesi, kişisel ziynet eşyası, fotoğraf makinesi ve kamera, diyapozitif ve film projektörü, video kamera/video kayıt cihazı, taşınabilir çalgı aletleri, taşınabilir radyo ve televizyon, daktilo, el hesap makinesi, taşınabilir diz üstü bilgisayarı, dürbün, bebek arabası, özürlü arabası, taşınabilir diyaliz makinesi ve benzeri tıbbi cihazlar ile spor teçhizatıdır (kamp çadırı, balıkçılık ve dağcılık ile dalgıç donanımı, spor amaçlı silah, bisiklet, 5.5 metreden kısa kano-kayak, tenis raketi, sörf tahtası ve golf donanımı). Her tür silahın ülkeye giriş sırasında mutlak surette görevlilere beyan edilmesi, ilgili belgelerinin sunulması ve silah ruhsatlarının hazır bulundurulması gerekmektedir.

 

Yolcu beraberinde ayrıca, kişi başına en fazla 1 karton sigara, 1 litre yüksek alkollü içki, 2 litre likör veya köpüklü şarap, 2 litre masa şarabı, 50 gram parfüm ve 250 mililitre “eau de toilette” ile kişisel kullanıma yetecek miktarda ilaç bulundurulabilmektedir (18 yaşından küçük çocukların alkol ve sigara hakları bulunmamaktadır). Uyuşturucu kapsamında kabul edilen bir ilaç bulundurulması halinde mutlaka doktor reçetesinin taşınması gerekmektedir (Sadece bir aylık kullanım için ilaç bulundurabilirler).

Yukarıda sayılan miktarlar aşıldığı takdirde, gümrük vergisi ödenmesi talep edilmekte, bunların araçlarda saklanmış halde bulunması durumunda ise kaçakçılık sayılarak, ceza uygulanmaktadır.

Yolcu beraberinde canlı hayvan taşınması halinde, uluslararası sağlık sertifikası veya veteriner sertifikası bulundurulması zorunludur.

Gıda ürünleri de, AB ülkeleri haricindeki ülkelerden gelen kişilerin getirdikleri gıda ürünleri sağlık müfettişinin kontrolünden sonra Hırvatistan’a sokulabilmektedir. Et, süt gibi hayvansal ürünlerin taşınması halinde ise veteriner kontrolünden geçtiğini belirten bir belge bulundurulması zorunlu olup, herhalükarda Hırvatistan’a girişte tekrar veteriner kontrolüne sokulmaktadır (sınır 10 kg’dır).

Ülkeye sokulmasına izin verilen yabancı para miktarında sınırlama olmamasına mukabil, vatandaşlarımızın üzerlerinde toplam değeri 10.000 Euro’yu aşan değerli eşya (altın, mücevher v.b.), çek ve nakit para bulundurmamaları veya bulundurdukları takdirde, Hırvatistan’a girişte gümrük memuruna mutlaka yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda, Hırvatistan’dan transit geçişleri sırasında yanlarında taşıdıkları dikkat çekici miktardaki ziynet eşyasına el konulan vatandaşlarımız olmuştur. Büyükelçiliğimiz aracılığıyla yapılan itirazlara rağmen, vatandaşlarımız altınlarını geri alamamışlardır.

Öte yandan geçmiş yıllarda olağan sınır/gümrük kontrolleri yapan Hırvat yetkililerle bu konuda tartışmaya giren bazı vatandaşlarımızın çeşitli cezalara çarptırıldığı görülmüş olup, vatandaşlarımızın yerel mevzuat çerçevesinde yapılan kontrollere saygı göstermeleri önem arzetmektedir.

KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımız soygun ve hırsızlık gibi maddi kayba yol açan muhtelif olaylara maruz kalmakla birlikte, sözkonusu olayların sayısının sınırlı olduğu gözlemlenmektedir. 2011 yaz döneminde bir gurbetçi ailemizin park halindeki aracından içinde pasaportları ve paraları bulunan çantaları çalınmıştır.

Bu tür olayları yaşayan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize verdiği bilgiler ışığında, otoyol ve anayollarda, iyi niyetli görünse bile, polis haricinde hiç kimsenin dur uyarısına uymamaları, sıkıştırarak durdurmaya çalışan diğer arabalara karşı uyanık olmaları önemle tavsiye olunur.

Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, konaklama yerlerinde ve benzin istasyonlarında, kısa süreli duraklamalarda dahi, araçlarını mutlaka kilitlemeye, araç içerisinde görünür bir şekilde çanta veya değerli eşyalarını bırakmamaya ve pasaportlarını mutlaka sürekli yanlarında bulundurmaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yol üzerinde yeterli sayıda ve iyi durumda konaklama tesisi ve benzin istasyonu bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın otel, motel, pansiyon vb. yerler haricinde herhangi bir yerde konaklamaları halinde ilk 24 saat içinde yabancılar polisine bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde suç işlemiş sayılmakta olup, tutuklanarak mahkemeye çıkarılmakta ve pasaportlarına Hırvatistan’a bir yıl süreyle giriş yasağı damgası basılmaktadır.

Vatandaşlarımızın, Hırvatistan’ı transit geçişte, yaklaşık 4-5 saate ihtiyaçları olacaktır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın Hırvatistan içinde yol üzerindeki dinlenme bölgelerinde dinlenmeleri önerilir. Konaklama yerlerinde ve benzin istasyonlarında çoğunlukla sadece Hırvat Kunası kabul edilmekte olup, sınır kapılarındaki döviz bürolarında para değiştirmek mümkündür. Uluslararası kredi kartlarının tamamı Hırvatistan’da kabul edilmektedir. Diğer taraftan, 1991-1995 yılları arasında yaşanan savaştan dolayı halen mayından arındırılmamış bazı bölgeler bulunduğu bilinmektedir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın Hırvatistan’dan geçerken ana güzergahlardan ayrılmamaları tavsiye edilmektedir.

Hırvatistan üzerinden transit geçiş yapan özel araçlara ilişkin yaş kısıtlaması yoktur. Araçların uluslararası sigorta kartına sahip olması gerekmektedir. Hırvat trafik yasalarına göre, araçlarda, ilk yardım çantası, çekme halatı ve araç için yedek ampul bulunması mecburidir.

Hırvat trafik polisi tarafından yapılan denetlemelerde, bütün bu donanımın varlığı titiz bir şekilde denetlenmekte ve herhangi birisinin yokluğu, cezai işlem yapılmasına neden olmaktadır.

Herhangi bir kaza olması halinde, mutlaka polis tarafından bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, aracın ülkeden çıkışına izin verilmemektedir.

Hırvatistan yasaları gereğince, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmayan, sadece küçük maddi hasarın meydana geldiği trafik kazalarında, hatalı olan sürücü para cezasına çarptırılmaktadır.

Ölüm, ağır yaralanma veya büyük maddi hasarın meydana geldiği trafik kazası yapılması halinde, sürücü mahkemeye sevk edilmekte, mahkeme tarihine kadar gözaltında kalmakta ve tutanak karşılığında pasaportuna el konmakta, mahkeme kararına göre hapis cezasına mahkum edilebilmektedir.

TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 Trafikte kabul edilebilir alkol oranı 25 yaşından büyük sürücüler için azami 0,5 promil, 21 yaşından küçük sürücüler ve profesyonel sürücüler için ise 0,0 promildir. Alkollü araç kullanırken herhangi bir kazaya sebebiyet veren kişi en az 700-1.500 Kuna (yaklaşık 100-200 Euro) trafik cezası öder.

– Hız sınırları ile ilgili para cezalarında alt sınır 300 Kuna (yaklaşık 40 Euro), üst sınır 15.000 Kuna’dır (yaklaşık 2.000 Euro).

– Trafik kurallarını ihlal eden yabancıların, sürücü belgeleri Hırvatistan sınırları içinde geçersiz sayılır.

– 1 Ekim-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen seyahatlerde seyir halindeki araçların farları açık olmalıdır.

TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR

T.C. Büyükelçiliği

Masarykova 3, Kat 2 ZAGREB

Tel : (385-1) 4864660

Faks : (385-1) 4864670

e-mail : [email protected]

 

Polis: 192

İlk Yardım: 112

Karayolu SOS: 987

İtfaiye: 193