Hindistan Çelik Bakanlığı Dampingli Ürün İddialarını ReddettiHindistan Çelik Bakanlığı Dampingli Ürün İddialarını Reddetti


Hindistan Çelik Bakanlığı, yerel çelik üreticilerinin Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları kapsamında ülkeye giren Japonya ve Güney Kore çıkışlı ürünlerin dampingli olduğuna ilişkin iddialarını reddetti. Hindistan Çelik Bakanlığı yetkilisi U.K. Singh, önceki iki mali yılda Hindistan’ın net çelik ithalatında bir değişim olmadığını, yerel çelik üreticilerinin sadece geçtiğimiz mali yıl için damping iddialarında bulunmalarının mantıksız olduğunu ifade etti. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, Hindistan 2011-12 mali yılında 6,8 milyon Metrik ton (mt), 2012-13 mali yılında ise 7,8 milyon mt çelik ithal etti. Hindistan’ın çelik ihracatı 2011-12 mali yılında 4,5 milyon mt, 2012-13 mali yılında ise 2,6 milyon mt olarak kaydedildi. Bakanlık yetkilisi, yerel çelik üreticilerinin damping iddialarının veriler tarafından desteklenmediğini söyledi. Mumbai merkezli iki tüccar da, Japonya ve Güney Kore’den çoğunlukla otomotiv sektörüne yönelik yüksek katma değerli çelik ürünlerinin ithal edildiğini ve Hindistan’ın mevcut kapasitesiyle söz konusu ürüne yönelik çelik talebini karşılayamaması nedeniyle, ürünün Hindistan’da dampingli satıldığının söylenemeyeceğini aktardı. Ekonomik İşbirliği Anlaşması hükümlerine göre, diğer ülkelere %7,5 oranında ithalat vergisi uygulayan Hindistan, Güney Kore ve Japonya’ya yalnızca %2-3 oranında ithalat vergisi uyguluyor.