Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi Aranması Gerekliliğinin Ertelenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi Aranması Gerekliliğinin Ertelenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi 2023/6 sayılı Tebliği kapsamında düzenlenmektedir.

İlgili mevzuat düzenlemelerine ilişkin çalışmalar ve FARAVET uygulamasının Tek Pencere Sistemi (TPS) ile entegrasyon çalışmaları devam ettiğinden, herhangi bir hukuksal boşluğa neden olmamak ve dava yükü ile karşılaşmamak adına, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliğinin (2023/6) Ek-2 sinde yer alan Hidroflorokarbonlar ve Hidroflorokarbon içeren karışımların saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalat ve ihracatında aranacak olan Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin yürürlük tarihi ertelenmişti.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi göz önüne alınarak, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (2023/6)” ve 2023 yılı içerisinde yayımlanacak olan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracatına İlişkin Tebliğ” hükümlerine istinaden istenen “Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi” nin 10.05.2023 tarihine kadar gümrük idarelerince aranmaması gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]