Haydarpaşa Liman İşletmesi – Ramazan Bayramı tatili mesaisi hk.İlgi : T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi
         Müdürlüğü’nün 30.07.2013 tarih ve 2974 sayılı yazısı.
 
 
İlgi yazı ile; Ramazan Bayramı tatili münasebetiyle,
 
1-      07.08.2013 tarihi saat 13:00’den, 24:00’e kadar mesaili olarak çalışma yapılacağı,
2-      07.08.2013 tarihi ve saat 24:00’den, 08.08.2013 saat 24:00’e kadar çalışma yapılmayacağı,
3-      08.08.2013 tarihi saat 24:00’den, 11.08.2013 tarihi saat 24:00’e kadar tekrar mesaili olarak çalışma yapılacağı,
4-      Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acente ve firmaların 07.08.2013 tarihi saat 13:00’e kadar
Haydarpaşa Liman Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiği
 
bildirilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
DAĞITIM                                                                            

– Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) 
– Türk Armatörler Birliği
– S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
– Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 
– TÜRKLİM
– Koster Armatörleri Derneği                                                                               
– İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
– Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
– S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
– Gemi Kumanyacıları Derneğ
– ZEYPORT
– GEMTAC                                                                                
– Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      
– İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                           
– RODER                                                                                          
– UND