Havayolu Konşimentolarında Beyan Edilen Tutarlar ve Gümrük Kıymetinin Tespiti Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Havayolu Konşimentolarında Beyan Edilen Tutarlar ve Gümrük Kıymetinin Tespiti Hakkında

Duyuru Özeti:

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına göre taşıyıcı firmaların acentelere düzenlediği ana konşimentolarda kayıtlı tutarlar ile aynı sevkiyata ilişkin acentelerin ithalatçılara düzenlediği ara konşimentolarda kayıtlı tutarlar arasında farklılıklar bulunması ve ithalatçı firmaların ara konşimentodaki tutarları esas alarak navlun bedelini beyan etmelerine karşın, gümrük idarelerince gümrük kıymetinin hesaplanmasında ana konşimentoda kayıtlı tutarlar esas alınarak işlemlerin gerçekleştirilmesi, dolayısıyla çeşitli ihtilafların çıkması üzerine Gümrükler Genel  Müdürlüğü konuya açıklık getirmek üzere 2018/7 sayılı Genelgeyi yayımlamıştır. 
 
İlgili kuruluşlar nezdinde yapılan araştırmalar neticesinde; ana konşimentoda beyan edilen ve genellikle IATA referans değerlerini içeren kıymetlerin yol gösterici mahiyette olmakla birlikte herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı anlaşılmış olup, 
 
•Hava taşımacılığında düzenlenen konşimentolar ile ilgili olarak; gümrük kıymetinin belirlenmesinde ara konşimento ve buna ilişkin faturada belirtilen tutarın dikkate alınarak işlem yapılması, 
 
•Navlun bedelinin, eşyanın ağırlık, miktar ve benzeri ölçü birimleri ile orantılı bir şekilde beyanname kalemlerine dağıtımının yapılması,
Uygun bulunmuştur. 
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.