“Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)” Konulu Genelge’nin Yürürlükten Kaldırılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  “Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)” Konulu Genelge’nin Yürürlükten Kaldırılması Hk.

Duyuru Özeti:

Havalimanlarında ithalatta geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya serbest zaman uygulanmasına ilişkin hususları düzenleyen 2017/10 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yürürlükten kaldırılan 2017/10 sayılı Genelge’de aşağıdaki hususlar düzenlenmekteydi.


Gümrük Kanununun 10. Maddesine istinaden dış ticaret erbabının ithalat süreçlerinde yaşanan maliyet artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla havalimanlarında geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak, eşyanın geçici depolama yeri/antrepoya alındığı saatten itibaren;
  1. İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, hangi ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemez.
  1.  İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12 saatlik süre içerisinde, ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslim edilmesi halinde, en fazla 200- TL ardiye ücreti alınır. Bu ücretin dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir bir ücret talep edilemez.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz