Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Gümrük Muafiyetine Tabi Eşya Listesine Yapılan Eklemeler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Havacılık

Konu:  Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Gümrük Muafiyetine Tabi Eşya Listesine Yapılan Eklemeler Hk.

Duyuru Özeti:

Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan donatım ve işletme malzemelerine tanınan gümrük muafiyetine ilişkin işlemler 2014/17 sayılı Genelge ile düzenlenmektedir.

12.07.2021 tarihli düzenleme ile; “Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya – Donatım ve İşletme Malzemesi” listesine aşağıda GTİP’leri yer alan eşya eklenmiştir.
 

1401.10.00.00.00

4820.30.00.00.00

7304.41.00.90.00

3401.30.00.00.00

4803.00.90.00.00

7306.40.80.90.00

3926.10.00.00.00

4818.10.10.90.00

7326.90.98.00.19

3901.20.10.00.00

4818.20.91.00.00

8308.90.00.90.00

3921.90.60.00.11

4818.20.99.00.00

8483.50.80.00.11

4107.11.11.00.00

5401.10.14.20.00

8483.50.80.00.12

4104.11.10.00.12

5407.42.00.90.19

8543.70.04.00.00

4107.11.90.00.00

5407.72.00.90.19

8543.70.09.00.00

4107.99.10.00.00

5607.50.11.10.00

9014.20.80.10.00

4112.00.00.00.00

5512.19.90.00.00

9026.20.40.90.00

4114.10.90.00.00

5607.50.11.90.00

9014.20.80.90.00

4202.12.11.00.00

5806.32.10.00.19

9018.90.84.00.19

4202.11.10.00.11

5903.90.99.90.00

9605.00.00.10.00

4202.11.10.00.13

6307.90.98.00.19

9605.00.00.90.00

4202.12.91.10.00

7306.61.10.00.00

9613.80.00.00.11

4412.33.00.00.00

7307.23.90.00.00

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net