Harçlar Kanununa Bağlı Maktu Harçların Yeniden Değerleme Oranına Göre Tespiti Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Harçlar Kanununa Bağlı Maktu Harçların Yeniden Değerleme Oranına Göre Tespiti Hakkında

Duyuru Özeti:

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesi dair 80 seri no.lu Tebliğ  29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olup, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2017 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Bahse konu Tebliğin;

  • 1 sayılı tarifesinin C bendinde “Ticaret Sicili Harçlarına”
  • 7 sayılı tarifesinde “Gemi ve Liman Harçlarına”
  • 8 sayılı tarifenin alt başlıklarında “Gümrük Müşavirliği İzin Belges Harçları” ile “Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Ruhsatname Harçlarına”

Dair detaylara yer verilmektedir.
 
 
Konu ile ilgili düzenleme ile tebliğ eki tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.