Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transiti HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Akaryakıt
 

Konu: Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transiti Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

07.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 715 sayılı Karar ile; Ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı ve transitine ilişkin düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Daha öncesinde sadece ham petrol ve jet yakıtının taşınmasına ilişkin işlemleri düzenleyen Kararın adı değiştirilerek, özellikle LPG’nin de dahil olduğu ham petrol ve jet yakıtı dışındaki muhtelif petrol ürünleri düzenleme ile  Karar kapsamına alınmıştır.

Öte yandan, değişiklik öncesi Karar ile sadece eşyanın transitine ilişkin hususlar düzenlenmekte iken, değişiklik ile eşyanın transiti de dahil olmak üzere ithali ve ihracının da Karar kapsamına alındığı görülmektedir.  

Bakanlık, acil ve gerekli görülen hallerde, Karar hükümlerine bağlı kalmaksızın Karara konu eşyanın karayolu veya demiryoluyla transitine veya ihracına izin vermeye yetkilidir.

Yine gerekli görülen hallerde, Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde  sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ihracına veya transitine ve LPG’nin karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine izin vermeye Bakanlık yetkili kılınmıştır.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net