Ham Petrol ve Akaryakıtın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Akaryakıt

Konu: Ham Petrol ve Akaryakıtın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Hakkında

Duyuru Özeti:
04/08/2017 tarihli 30144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 145 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ’i ile ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirleyen 99 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ’inin  3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna “Alanya Gümrük Müdürlüğü” eklenerek,söz konusu Gümrük İdaresi bu konuda yetkili kılınmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.