GY 505. Madde – Geri Verme/Kaldırma İşlemlerine İlişkin “Tutulacak Kayıtlar” Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  GY 505. Madde – Geri Verme/Kaldırma İşlemlerine İlişkin “Tutulacak Kayıtlar” Hk.

Duyuru Özeti:

1 Nisan 2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişikliler ile;

Gümrük vergileri ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılması hususu düzenlenmiş ve söz konusu hükmün yürürlük tarihi 1 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan geri verme ve kaldırma işlemlerine ilişkin “Tutulacak Kayıtları” düzenleyen 505 inci  Maddede de değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. (Bu maddede elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelere atıf yapılmaktadır)

Birbirleri ile bağlı hükümlerin yürürlük tarihlerinin farklı olması, başvuru formunun elektronik ortama aktarılmasına ilişkin teknik çalışmaların devam ediyor olması ve uygulamada sorun yaşanmamasını teminen, geri verme/kaldırma başvurularının elektronik ortamda yapılmaya başlanacağı 1 Haziran 2020 tarihine kadar Yönetmeliğin 505 inci madde hükümlerinin, değişiklikten önceki şekliyle uygulanmasına devam edilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 53664148 sayılı dağıtımlı yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net