GY 330/2 Kapsamı Solvent ve Baz Yağın Devri Hk.Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Yönetmeliği 330/2 kapsamı solvent ve baz yağın devri konulu yazısı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Yazıda; Gümrük Yönetmeliğinin 333 maddesinin birinci fıkrası uyarınca potansiyel Vergi Numarası dahilinde antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan eşyanın alıcısının belirlenmesi satış suretiyle devir olduğundan bu kapsamda antrepoya alınan ve solvent ve baz yağın aynı maddenin birinci fıkrasınının dikkate alınması gerektiği satış suretiyle devir olan solvent ve baz yağın devrine izin verilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
 

“GY 333: Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez” 

Genel Müdürlük yazısı için  tıklayınız.