Gürcistan’dan Türkiye’ye Para Transferleri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gürcistan’dan Türkiye’ye Para Transferleri Hk.

Duyuru Özeti:

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünce; “Gürcistan’dan Türkiye’ye Para Transferlerine” dair bir yazı yayımlanmıştır.
  • Gürcistan’da faaliyet gösteren bankaların, Gürcistan’a yapılacak ithalat işlemleri için ihracatçı firmalarımızdan ihracata konu ürünlere ilişkin EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe şahadetnamesi talep etmeye başladığı,
  • İthalatçının ilgili döviz tutarını Türkiye’ye transfer edebilmesi için ihracatçı firmadan temin edilecek EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgesi ve hatta bazı durumlarda taşıma belgelerinin de Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu getirildiği,
  • İhracat beyannamesi olmaksızın EUR1 Dolaşım Sertifikasının işlevsellik kazanmaması sebebiyle, ihracatçının mal bedelinin tamamı ya da bir kısmını ithalatçıdan almadan önce işlem başlatmasına yol açtığı ve bu durumun ihracatçıları mağduriyete açık hale getirdiği,
  • Dolaşım belgelerinin düzenlenmesindeki kolaylıklardan faydalanan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki ihracatçılar hariç, Gürcistan’a ihracatta hem peşin hem de akreditifle çalışmayı tercih eden firmaların anılan uygulama kapsamında zorluklar yaşayacağının beklendiği,
  • Öte yandan, Gürcistan’da Gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye’deki merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması nedeniyle doğrudan ABD Doları cinsi para transferinin yapılabildiği ve bazı evrakın ibrazında kolaylık sağlandığı anlaşılmıştır.
  • Gürcistan’da bankacılık kanalıyla gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgelerinin sunulması gerektiği bildirilmiştir.
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]