Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliGÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablonun GÜR13’e ait satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

GÜR13

Fasıl 11   
(1101.00, 11.02, 11.08 hariç)

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni

01.01-31.12

100 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 


 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE