Gürcistan’ın PAAMK Bölgesel Konvansiyon Yönetmeliği Kapsamına Dahil Edilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gürcistan’ın PAAMK Bölgesel Konvansiyon Yönetmeliği Kapsamına Dahil Edilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

PAAMK tarafı ülkeler arasındaki ikili veya çok taraflı Serbest Ticaret Anlaşmalarının çok taraflı bir sözleşme ile tek bir sözleşme kapsamına alınması çalışmaları çerçevesinde bir Bölgesel Konvansiyon metni oluşturulmuştur.
 
Bu kapsamda 29.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iki Yönetmelik ile;

Türkiye – Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki menşe kümülasyonuna dair Protokol II’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2009 tarihli İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış,

Gürcistan,  Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin kapsamına alınmıştır.

Yönetmeliklerin yürürlük tarihleri 29.04.2021 tarihi olarak belirlendiğinden, söz konusu tarihten itibaren mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasında yer alan Menşe Protokollerinin yerine Bölgesel Konvansiyonun hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Türkiye – Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünlerin ticaretinde, Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler arasındaki tercihli ticarette menşe kümülasyonu uygulanabilecektir.

Söz konusu değişikliklere ilişkin bağlantılara aşağıda yer verilmektedir. 


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net