Güney Kore’ye Taze Meyve İhracatı hakk.Sayı: TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/812-6710 Bursa, 15/07/2013

Konu: Güney Kore’ye Taze Meyve İhracatı hakk.

                                                    

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE VE

ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO.: 259

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Güney Kore tarafından ülkemiz menşeli taze meyve ve sebze ürünleri ithalatı üzerinde adı geçen ülkenin Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) mevzuatı nedeniyle uygulanan yasağın kaldırılmasına matuf çalışmaların devam etmekte olduğu; ülkemiz tarafından ithalat yasağının kaldırılması için başvuru yapılacak taze meyve ürünlerine dair Genel Sekreterliğimiz değerlendirmelerinin daha önceden talep edildiği, söz konusu değerlendirmelerden de istifade edilerek oluşturulan Bakanlığımız görüşünün bilahare Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (GTHB) intikal ettirilmiş olduğu;

 

Bu bağlamda, keyfiyete müteallik olarak Seul Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda; GTHB’nin nihai görüşü çerçevesinde nar, turunçgil ve kiraz ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan test planlarının Güney Kore Zirai Karantina Dairesine (QIA) iletildiği, bununla birlikte, Kore makamlarınca, anılan 3 ürünün değerlendirme aşamasının aynı anda yürütülmesi imkanının bulunmadığının kaydedildiği ve söz konusu ürünlerin (ayrıca turunçgillerin de kendi içerisinde) öncelik sıralamasına tabi tutulmasının talep edildiği belirtilmekte;

 

Mezkur yazıda devamla, ithalat yasağının kaldırılması sürecinin hangi ürün için en kısa sürede tamamlanacağına dair Kore makamlarından malumat talep edildiği, QIA tarafından cevaben, herhangi bir süre tahmininde bulunulamayacağının ifade edildiği kaydedilmekte;

 

Buradan hareketle; Genel Sekreterliğimizce bahse konu ürünlerin, mezkur yazıda yer verilen hususlar dikkate alınmak suretiyle, öncelik sıralamasına tabi tutularak Ekonomi Bakanlığına ivedilikle bilgi verilmesi hususu talep edilmektedir.

 

İhracatçı firmalarımızın söz konusu öncelik sırasını yaparak, 19 Temmuz 2013 Cuma günü saat 16:00’ya kadar Genel Sekreterliğimizin 0 224 219 10 96 numaralı faksına veya [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tansu SİNAĞ

Genel Sekreter V.

                                          

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ – Şube Müdürü

Önder EVCİ – Şef

Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16140/ BURSA

Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90

E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr