Güney Kore İle 1 Agustos 2012′de İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs 2013 Tarihinde Yürürlüğe GirecekGüney Kore İle 1 Agustos 2012′de İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs 2013 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, konuya ilişkin şunları söyledi:
 
“Türkiye ile Güney Kore arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri sonucunda 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzaladığımız “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma” (Çerçeve Anlaşma) ve “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması”(Mal Ticareti Anlaşması)’nın onay işlemleri tamamlanmış olup, Anlaşma 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Güney Kore ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması “Çerçeve Anlaşma” ve “Mal Ticareti Anlaşması” olmak üzere iki Anlaşma’dan oluşmaktadır.
 
“Çerçeve Anlaşma”, iki ülke arasında hizmet ticareti ve yatırımlar konusundaki müzakerelerin Mal Ticareti Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde başlatılmasını takvime bağlamakta; ayrıca, Taraflar arasında uzlaşı sağlanacak herhangi bir konunun STA kapsamına dâhil edilmesine imkân tanımaktadır.
 
“Mal Ticareti Anlaşması” ile Türkiye ve Kore arasında karşılıklı sağlanacak pazar açılımının esasları belirlenmektedir. Taraflar 10 yılda kademeli olarak tüm tarife satırlarının %90’ında gümrük vergilerini sıfırlayacaklardır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ise toplam tarife satırı bakımından, Kore tarafı gümrük vergilerinin %80’ini, Türkiye ise %65’ini sıfırlayacaktır.
 
Sanayi ürünlerinin tamamında en fazla 7 yılın sonunda tüm vergilerin karşılıklı sıfırlanması tamamlanacak olup; tarım ürünlerinin %52’sinde 10 yılın sonunda gümrük vergileri kaldırılacaktır.
 
Tarım ticaretine konu ürünlerin 10 yılın sonunda vergisi sıfırlanacak olup, Türkiye’nin  önemli ihraç ürünleri olan fındık, zeytinyağı, tütün, kuru üzüm, buğday unu, şeker mamulleri, çikolatalı mamuller, makarna gibi ürünlerde taviz alınmıştır.
 
Sanayi ürünlerinde; Güney Kore’den ithalatımızın %22’sine tekabül eden birtakım elektronik, demir-çelik, tekstil ve otomotiv ürünlerinde gümrük vergisi indirimi 7 yıllık bir takvimin ardından tamamlanacaktır. Türkiye’nin, hâlihazırdaki sanayi ürünleri ihracatının %93’ü Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Güney Kore’ye gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleşecektir.  Kore tarafı ise ticarete konu sanayi ürünlerinde bu oranı ancak 7 yılın sonunda yakalayabilecektir.
 
Türkiye Güney Kore ticaret hacmi 2012 yılında 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı 528 milyon dolar civarında iken Güney Kore’den ithalatımız 5 milyar 660 milyon dolar seviyesindedir. Yani Güney Kore’den ithalatımız ihracatımızın 11 katına yakındır.
 
Anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye aleyhine seyreden dış ticaret rakamlarının dengeli bir yapıya kavuşturulması; işadamları arasındaki işbirliği imkânlarının güçlendirilmesiyle birlikte Kore yatırımlarının artırılması hedeflenmektedir.
 
Türkiye’nin Uzakdoğu’daki ilk STA’sı olan Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması ile ihracatçılarımız 2012 yılında dünyadan 520 milyar dolarlık ithalat hacmi bulunan Kore pazarına tercihli giriş imkânına kavuşmuş olacaklardır.
 
Ayrıca, 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe giren AB –Kore STA’sı ve 15 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren ABD –Kore STA’sının ardından, ihracatçılarımıza Güney Kore pazarında AB ve ABD’li ihracatçılarla eşit koşullarda rekabet etme imkânı sağlanmış olacaktır.
Türkiye’nin, 19 ülke ile STA’si bulunmaktadır. Hali hazırda  21 ülke (Ukrayna, Libya, Seyşeller, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cezayir, Meksika, Malezya, Ekvator, Moldova, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya, Faroe Adaları, Endonezya, Peru, Hindistan, Japonya, Vietnam, Kosova, Kanada ve Gana) ve 5 ülke grubu (Körfez İşbirliği Konseyi, MERCOSUR, ASEAN, Orta Amerika Topluluğu, CARIFORUM)  ile STA müzakeresi yürütülmekte veya müzakerelere başlanması yönünde girişimlerimiz devam etmektedir.
 
Serbest Ticaret Anlaşmaları pazara girişte önemli avantajlar sağlamaktadır. 2000-2012 döneminde, Türkiye’nin genel ihracat artış oranı %446 iken STA olan ülkelere ihracatımızın artış oranı %551 olmuştur. STA imzaladığımız ülkelere ihracatımız 2000 yılındaki 2,2 milyar dolar seviyesinden, 2012 yılında 14,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan, aynı dönem için, genel ithalat artış oranımız %340 olarak gerçekleşirken, STA ülkelerinden ithalatımızın artış oranı %280 olmuş, STA imzaladığımız ülkelerden ithalatımız 2000 yılındaki 2,8 milyar dolar seviyesinden, 2012 yılında 10,7 milyar dolar seviyesine yükselmiştir
 
Zorlu müzakereler sonucunda imzalanan ve 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması, ABD-AB arasında STA müzakereleri görüşmelerinin gündemde olduğu bu günlerde Türkiye’nin ABD-AB Trans Atlantik müzakerelerinde AB ile aynı anda ABD ile STA imzalamaya çalışması büyük önem taşımaktadır. Güney Kore ile imzalanan STA bu zorlu müzakere sürecinin en büyük kanıtıdır.
 
Yürürlüğe girecek anlaşmanı hayırlı olmasını diliyor, ihracatçılarımızın haksız rekabetten kurtulması ile  birlikte Güney Kore pazarından daha fazla pay alacağına yürekten inanıyorum.”