Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik  14/02/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan çıkışa yönelik mağazalara ilişkin düzenlemedeki  “hava hudut kapılarında” ibaresi çıkarılmıştır. Böylelikle, sadece hava hudut kapıları ile sınırlı olan düzenlemedeki sınırlama kaldırılmıştır.

“Mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabilecekler” başlıklı 6 ncı maddesi ile “Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi” 7 nci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

Nakil vasıtası sürücülerinin ve hizmetlilerinin satın alabilecekleri eşya miktarlarını belirleyen Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile düzenlemeden “120 ml’lik 1 adet parfüm” ibaresi çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile mağazalarda satılan eşyanın tanıtımında kullanılan ve alıcıya bedelsiz olarak sunulan eşantiyonlar için satışa sunulan eşyaya uygulanan işlemlerin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

“Mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptali” başlıklı  29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “firma çalışanı” ibaresi çıkarılmıştır. Böylelikle, işletme izninin iptali sadece firma ortakları ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan veya bağlantılı şuçlardan mahkumiyet kararının kesinleşmesi halinde söz konusu olabilecektir.
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.