Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin Uygulanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:   Genel

Konu: Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin Uygulanması Hakkında

Duyuru Özeti:

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü; 3065 sayılı KDV Kanunu ile 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişikliklikleri müteakiben, değişen mevzuat hükümleri çerçevesinde gümrüksüz satış mağazalarında uyulması gereken koşulları belirlemek üzere 2018/13 sayılı Genelge’yi yayımlamıştır.

“Gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması” başlığı altında Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği, KDV Kanunu ve ÖTV Kanunu çerçevesinde gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya depolarına teslim edilen serbest dolaşımda bulunan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılmasına ilişkin şartları düzenlemiştir.

* Gemilere satış mağazalarından yapılan satışlar
* Satış belgesi
* Travel Sim Kart satışı
* Kıymet uygulaması
* BILGE Sisteminden düşüm
* Başvuru şartlarının kontrol edilmesi
* Eşya yollama kâğıdı 

Başlıkları altında ise Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar getirilmiştir.
 
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.