Gümrüklerde Tek Pencere Sistemine İlişkin Sağlık Bakanlığı İlaç veTıbbi Cihaz Kurumunun DuyurusuGümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi
 
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.
2016/16 sayılı Genelgeye istinaden Tek Pencere Sistemi kapsamında 15.04.2016 tarihinden itibaren “1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu”, “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/20)" ve “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" kapsamında Bakanlığımız tarafından düzenlenen "Tıbbi ve Beşeri Ürünler Kayıt Belgesi"nin ilgili firmalarca elektronik olarak Kurumumuz EBS sisteminde yer alan ithalat izin başvuru formu ekranından veri girişlerinin yapılması yoluyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Ayrıca; 15.04.2016 tarihinden önce ithalat başvurusunda bulunulmuş ve işlemleri devam etmekte olan ürünlerin ithalat işlemlerinin tamamlanması için de elektronik olarak Kurumumuz EBS sisteminde yer alan ithalat izin başvuru formu ekranından ilgili firmalarca veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.

 
KAYNAK: http://www.titck.gov.tr