Gümrükler Genel Müdürlüğü “ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması” Hk.Gümrükler Genel Müdürlüğümüne intikal eden Müfettiş raporlarından, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) ayılı Liste Kapsamındaki eşyalardan bazılarının dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin hesaplanmadığı ve teminata bağlanmadığı anlaşıldığından, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyanın bahis konusu rejimler kapsamında ithalinde, ithalat vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması halinde, ÖTV’nin de teminata bağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Söz konusu yazı için linki tıklayınız.
http://www.igmd.org/files.php?force&file=belge/mevzuat/otv_teminat_538038858.pdf