Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yönetim Kademesi Taşra Teşkilatının Yöneticileri İle BuluştuGümrükler Genel Müdürlüğünün Yönetim Kademesi Taşra Teşkilatının Yöneticileri İle Buluştu

Bakanlığımızın üstlendiği misyon ve görevlerin layıkıyla yerine getirilmesi hedefi doğrultusunda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve bu suretle Bakanlığımızın sunduğu hizmet kalitesini arttırabilmek amacıyla, Müsteşar Yardımcısı Sn. Mehmet GÜZEL’in başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü Sn. Remzi AKÇİN ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürleri ve Gümrük Müdürleri, 16 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda bir araya gelmiştir.

Bakanlığımızın son dönemde hassasiyetle üzerinde durduğu katılımcı yönetim anlayışının yansıması olarak, mevcut duruma ilişkin tespitlerin karşılıklı olarak ve ilk ağızdan iletilmesi ve çözüm gerektiren konuların masaya yatırılması gayesiyle gerçekleştirilen toplantıda;  Gümrükler Genel Müdürü Sn. Remzi AKÇİN tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğünün kısa tanıtımının yanısıra, Genel Müdürlükçe  yapılan çalışmalar ve halihazırda yürütülen projeler hakkında bilgi verilmiştir.

Sn. AKÇİN tarafından yapılan sunumun ardından Gümrükler Genel Müdür Yardımcıları Sn. Halit HANOĞLU, Gümrük Kanununda 6455 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri; Sn. Sefa EKİN ortak transit ve TIR işlemleri konularında gümrük idarelerince dikkat edilmesi gereken hususları katılımcılara aktarmışlardır.

Katılımcıların da görüşlerini aktardıkları, karşılıklı fikir alışverişi havasında geçen söz konusu toplantı, mevcut duruma ilişkin tespitlerin ilk ağızdan iletilmesi ve Bakanlığımız merkez-taşra teşkilatları arasındaki iletişimin daha da güçlendirilebilmesi adına son derece yararlı olmuştur.