Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.01.2015 tarihli ve 5481439 sayılı yazısı (Oyuncak tahlilleri hk.)Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Oyuncak tahlilleri konulu yazısında;
GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sistemi tarafından kırmızı hat muayeneye yönlendirilerek laboratuvara sevk edilmesinin gerektiği hallerde, beyan sahibince talep edilmesi halinde eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere İstanbul dışında Bursa Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara da yönlendirilmesi;
Tahlil sonuçları ve ilgili ithalatçı firma bilgilerinin Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi uygun görülmüştür.
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625/162.01

Konu : Oyuncak Tahlilleri

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sisteminde kırmızı hatta yönlendirilmesi ve eşyadan numune alınarak tahlile sevk edilmesi sebebiyle Gümrük Laboratuarlarında yığılmalar oluştuğu, bu durumun da gümrük işlemlerinde gecikmelere yol açtığı yönünde yakınmalar intikal ettirilmektedir.

Oyuncak cinsi eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde esas olarak 95.03, özelliği nedeniyle oyuncak sayılabilecek bir kısım eşya ise 95.04 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmakla birlikte, bu eşyalar Gümrük Yönetmeliği Ek-23’de bulunan laboratuvar tahliline tabi eşya listesinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, eşyanın tarife tespitine yönelik olarak muayene memuru tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 196 ıncı maddesi kapsamında tahlile gönderilmesi mümkün olmakla birlikte uygulamada oyuncak cinsi eşyanın söz konusu amaçlara matuf tahlile sevk edilmesi sıkılıkla başvurulan bir yöntem şeklinde tezahür etmemektedir.

Bu sebeple, GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sistemi tarafından kırmızı hat muayeneye yönlendirilerek laboratuvara sevk edilmesinin gerektiği hallerde, beyan sahibince talep edilmesi halinde eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere İstanbul dışında Bursa Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara da yönlendirilmesi;

Tahlil sonuçları ve ilgili ithalatçı firma bilgilerinin Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür


DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4