Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesinin DIR kapsamında 238.maddenin uygulanması Hk.Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesinin DIR Kapsamında 238.maddenin uygulanması konulu yazısında;
dahilde işleme izni verilen yerlerin tespitinde rejimce izin verilen yerlerin nersi olduğu ve tespitinin ne şekilde yapılacağına dair gümrük idarelerince yapılan işlemlerde farklılık bulunduğu anlaşıldığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi /dahilde işleme izinlerinin, izin verilen yer olarak firmanın üretim yeri,fabrika ve depoları gibi belge/izin sahibi firma adına ve /veya yan sanayici adına kayıtlı yerlerin esas alınması gerektiği ifade edilmektedir.
“Gümrük idaresince en az bir gümrük müdür yardımcısı başkanlığınca oluşturulacak heyet marifetiyle veya ekspertiz raporu istenmek suretiyle rejim kapsamında ithal edilen eşyanın ithal edilen şekliyle ya işleme faaliyetine tabi tutulmuş ise GTİP, teknik özellik bakımından belgede/izinde öngörülen eşya ile aynı olup olmadığının tespiti halinde ithal eşyasının gümrük vergilerinin iki katı tutarı paza cezası uygulanır.” denmektedir.
“İthal eşyasının ithal edildiği şekliyle ya da işlem görmüş ürün olarak izin verilen yerlerde olmadığının tespiti halinde Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarında para cezası uygulanır.” denmektedir. 
 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz