Gümrük Yönetmeliğine Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükmü Eklenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğine Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükmü Eklenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Yönetmeliğinin  “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

Geçici Madde 16/3

20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin 20.10.2020 tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkün kılınmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Not :  Konuya ilişkin ilk düzenleme 01.04.2020 tarihinde yapılmış ve Gümrük Yönetmeliğine eklenen Geçici 16. Maddenin ilk 2 fıkrası ile geçmişe yönelik belge  ibrazı mümkün kılınmıştı. 01.04.2020 tarihinde yapılan değişikliklere ilişkin sürenin bittiği göz önüne alındığında; yeni düzenleme ile mükellefe yeni bir imkan tanındığı, bunun yanı sıra eşyanın AB ülkelerinden ATR eşliğinde gelmesi gibi herhangi bir şartın da aranmadığı anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net