Gümrük Yönetmeliğine Eklenen Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükmünün Uygulanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğine Eklenen Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükmünün Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Yönetmeliğinin  “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve 20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin 20.10.2020 tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkün kılınmıştı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin 58397598 sayılı dağıtımlı yazıyı yayımlamıştır.

20.10.2020 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;


  1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, Ticaret Politikası Önlemi/Ek Mali Yükümlülük için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,
  1. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;
  • Henüz tebliğ edilmemişse,
  • Tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,
  • Uzlaşma başvurusu yapılmışsa,
  • İdari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,
  • İdari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,
  • İdari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmemesi,
Gerektiği talimatlandırılmıştır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]