Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler HkLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

30.12.2021 tarihli düzenleme ile Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

  —  Geçici Depolama Yerlerine Eşya Alınması 78/3

Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebilmesine dair fıkra eklenmiştir.

  —  Gümrük Rejiminden Önce Eşyanın Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulması 196/A

Tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebilir.

Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceğine dair ilave bir madde eklenmiştir.

  —  Geçici İthal Eşyasının Ayniyeti 381/4

Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorların, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabileceğine dair yeni bir fıkra eklenmiştir.

  —  Yararlanılan Menfaatlerin İadesi 451/3

İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verileceğine dair yeni bir fıkra eklenmiştir.

  —  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler – Yaş Sınırı 576/1-Ğ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilmek için yaş sınırı 65’ten 70’e çıkarılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net