Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. 

 
Duyuru Özeti:

İzinli Gönderici: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişi olarak tanımlanmaktadır.  


Gümrük Yönetmeliğinin Transit Rejimine ilişkin bölümlerine “İzinli Gönderici Yetkisi” başlıklı 238/A maddesi eklenmiş ve  


“Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebilir.”  


Hükmü Gümrük Yönetmeliği’ne derc edilmiştir.  


Aynı değişiklik kapsamında “İzinli Gönderici Yetkisine İlişkin Geçiş Hükmü” ne istinaden; 


  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri uyarınca hâlihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31/12/2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak olup, mevcut yetki sahipleri, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacaklardır. 

  • Gümrük Yönetmeliği kapsamında izinli gönderici yetkisi tanınan kişiler adına daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmışsa, önce tanınan yetki geri alınacaktır.  


İzinli gönderici yetkisine ilişkin değişikliklerin yürürlük tarihi 01.01.2022 olarak belirlenmiştir.  


Yapılan değişiklik kapsamında izinli gönderici olabilme şartlarının hafifletileceği değerlendirilmektedir. 

Geçici Depolama/Antrepo izinlerine ilişkin değişiklik ile; 


Geçici depolama yeri ön izni, Antrepo yatırım izni, açma ve işletme izni ile devir başvuruları; gümrük idaresi tarafından yürütülen bir inceleme, araştırma, soruşturma olması veya bu fiillere ilişkin gümrük idarelerince müdahil olunan bir dava bulunması hallerinde; söz konusu inceleme, araştırma, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar değerlendirme alınmamaktaydı. Gümrük Yönetmeliği’nin 512 ve 518. Maddelerindeki söz konusu hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.  

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net