Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında  

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik 03.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

“Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar” başlıklı 24 üncü maddede yapılan değişiklik ile Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az otuz işçi istihdam ediyor olması” şartı getirilmiştir. Daha önceki düzenlemede istihdam şartı 15 işçi olarak yer almaktaydı.

Bunun yanı sıra ;

–  Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar,

–  Gümrük antrepolarının yatırım izinleri,

–  Gümrükte iş takibi,

–  Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları,

–  Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi,

Başlıkları altında değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerin düzenlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 82 no.lu ekine yapılan ekleme ile “Ceza  gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması" ibaresi eklenmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net