Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazı

Gümrük Yönetmeliğinin  “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3. bir fıkra eklenmiş ve menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün kılınmıştı.

Düzenleme bu haliyle sadece menşe şahadetnamesinin ibrazına imkan vermekteydi ve ilgili belgelerin sunulması için son tarih 20 Nisan 2021 olarak belirlenmişti.

13.02.2021 tarihinde söz konusu fıkrada yapılan değişiklik ile;

   —   Düzenlemeden yaralanma süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldığı gibi kapsamı da genişletilmiştir.

 —   Daha önceki düzenleme metninde; “İlave Gümrük Vergisi” ibaresinin bulunmaması tereddütlere sebebiyet verdiğinden, yeni düzenleme ile ilave gümrük vergisi de düzenleme kapsamına alınmıştır.

   —   13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan eşya için geriye dönük menşe şahadetnamesi ibrazının yanı sıra Tedarikçi Beyanının ibrazına imkan tanınmıştır.

Söz konusu düzenlemenin yeni hali aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ MADDE 16/3

(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemiilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşyada “Çıkış Bildirimi”

Aynı düzenleme kapsamında, Yönetmeliğin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşyaya ilişkin “Çıkış Bildirimi” başlıklı 437.maddesine;


  • Posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceğine dair 8. fıkra eklenmiştir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net