Gümrük Yönetmeliği’nin Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Gümrük Yönetmeliği’nin Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

11.08.2020 tarihli düzenleme ile;

Gümrük Yönetmeliği’nin gümrük müşavir yardımcıları ve yetkilendirilmiş gümrük müşavrilerine ilişkin maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

  • Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavı için daha öncesinde 60 puan olan baraj, 70 puana çıkarılmıştır.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebilmelerine dair hüküm eklenmiştir.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, “Stajyer” çalıştırabilmelerine dair hüküm yürülükten kaldırılmış olup, değişiklik öncesi staja başlamış bulunanların bir yıllık staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam edebileceklerine dair geçici madde eklenmiştir.
  • Gümrük Müşavir Yardımcılarının yapmaları gereken iş ve işlemlerin başkalarına yaptırılamayacağına, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin ise; tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptıramayacağına dair hükümler eklenmiştir.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ile mevzuata aykırı durumların tespiti halinde uygulanacak disiplin hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile daha öncesinde yetki belgesinin 5 yıl alınmasını gerektiren durumlarda yetki belgesinin süresiz olarak alınmasına, maddi hatalarda ise daha öncesinde 6 ay geri alınan yetki belgesinin 12 ay süreyle geri alınmasına dair düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu değişiklikler 11.08.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net