Gümrük Yönetmeliği’nin 53/5 inci Maddesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük Yönetmeliği’nin 53/5 inci Maddesi Hakkında

Duyuru Özeti:

Herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarının Gümrük Yönetmeliği'nin 53. maddesinin 5.fıkrasında yer alan hüküm kapsamında değerlendirilmesi yönünde Gümrük İdarelerine talepte bulunulması ve idarelerce madde hükümlerinin farklı yorumlanarak farklı uygulamalara sebebiyet verildiğinin görülmesi üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük İdarelerine yönelik 85593407 sayılı yazı göndermiştir.

Bahse konu yazıda özetle: Gümrük Yönetmeliği’nin 1, 2, 3, 4 ve 6. fıkralarının, yükümlülüğün başladığı tarihte kıymet unsurlarının varlığının bilindiği "istisnai kıymet" uygulamasına ilişkin hükümler içerirken, 5. fıkra tescil anında bilinmesi mümkün olmayan kıymet unsurlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, söz konusu fıkra ile düzenlenen durumun aynı maddenin diğer fıkralarında düzenlenen "istisnai kıymetle beyan usulü" ile ilgisi bulunmadığı,

Anılan nedenle, herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarının Gümrük Yönetmeliği'nin 53/5. maddesi kapsamında, söz konusu fıkrada belirtilen süre içinde tamamlayıcı beyan verilmesinin mümkün olduğu,

Diğer taraftan, mezkur süre içinde böyle bir beyanın verilmemesi ve bu durumun sonradan yapılan denetim sonucunda tespit edilmesi halinde Gümrük Kanunu'nun 234/1. maddesinin uygulanması gerektiği,

Hususlarına yer verilmiştir.
 
Konu ile ilgili düzenlemeye  ulaşmak  için  TIKLAYINIZ.