Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri düzenleyen Yönetmelik 20/02/2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin;

  • 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan  “Sivil toplum grubu temsilci” ibaresi “Konsey” şeklinde değiştirilmiştir.
  • 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
    • “(2) Genel Kurul çalışmalarına geçerli bir mazereti sebebiyle katılamayan Konsey üyesi, yerine bir yardımcısını görevlendirebilir.”
  • 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
  • 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on bir” olarak değiştirilmiştir.
  • 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “görevlendirilmelerinde izlenen usullerle” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.