Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ÖTV’ye ilişkin düzenlemeler ile sanayicilerin teminat mektubu maliyetlerinin düşürüleceğini bildirdi. 1 Nisan 2014 tarihGümrük ve Ticaret Bakanlığı, ÖTV’ye ilişkin düzenlemeler ile sanayicilerin teminat mektubu maliyetlerinin düşürüleceğini bildirdi.

1 Nisan 2014 tarihi itibariyle ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan akaryakıt ve türev ürünlerinin ithalatında ÖTV teminatının takibi, teminata bağlama ve teminat çözüm işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında elektronik ortamda yapılmaya başlandı.

Oluşturulan elektronik sistem ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin A cetvelinde yer alan eşyalar için ithalat esnasında gümrük idarelerine verilen teminata ilişkin bilgiler elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilerek, sanayiciler işlemlerini tamamladıktan sonra çözülecek teminat tutarı elektronik ortamda gümrük idaresine iletilecek.

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan eşyalar için ise gümrük idaresince bu eşyalar için alınan teminatlar Maliye Bakanlığı’na aktarılacak sanayiciler işlemlerini tamamladıktan sonra teminat çözüm işlemleri için gümrük idaresine gelmeyecek bu işlemlerini de doğrudan Maliye Bakanlığı’ndan gerçekleştirebilecek.

Yapılan yeni düzenleme ile teminat çözüm süreçleri olabildiğince kısaltılmış hem idarenin iş yükü azaltılmış hem de teminat mektuplarının hızla çözülmesine imkan sağlanarak sanayicilerin katlanmış oldukları teminat mektubu maliyetleri azaltılmış olacak. Ayrıca, düzenlemeden önce sanayicilerin gümrük idarelerine teminat vererek ithalini gerçekleştirdikleri sanayiye girdi olarak kullanılacak türev ürünlerin imalatta kullanılması halinde vergi dairelerinden nakden iade alabilmeleri için yeniden teminat vermeleri gerekirken yapılan bu yeni düzenleme ile aynı eşya için tek teminat verilmesine imkan sağlanarak teminat yükü hafifletilmiş olacak.

Akaryakıt ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki türev ürünlerin ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için birden fazla ithalat işlemini kapsayacak şekilde teminat verilmesine imkan sağlandı.