Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Götürü Teminat GüncellemeleriT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı :12820846-157.01
Konu :Götürü Antrepo Teminatı Güncellemeleri
07.04.2014 / 00838
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylarda; halihazırda götürü antrepo teminatı vermiş olan antrepo işleticilerinin teminat tutarı ve antrepo kodu değişmeksizin teminat mektubunu değiştirmeleri halinde, Bakanlığımıza bildirimde bulunulmasının ardından talimat alınmadan ilgili antrepo için bazı bölge müdürlüklerince beyanname tesciline izin verilmediği anlaşılmıştır.
Götürü antrepo teminatlarının işlem gördüğü “Gümrük Referans Verileri” programında, söz konusu teminatlar sadece antrepo kodu ve AVRO cinsinden tutarı girilmek suretiyle sisteme tanıtılmaktadır. Dolayısıyla Bakanlığımızca daha önceden girilmiş götürü antrepo teminat miktarı ve antrepo kodu değişmediği sürece programda gümrük işlemlerinin akışını etkileyecek herhangi bir değişiklik yapılmamakta, sadece bilgi amaçlı olarak son işlem tarihi güncellenmektedir.
Bu çerçevede, götürü antrepo teminatına ilişkin teminat mektubunun, tutarı ve antrepo kodu değişmeksizin, antrepo işleticisi tarafından değiştirilmesi halinde Bakanlığımızın cevabi yazısı beklenmeksizin işlemlere devam edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kadir GÜNDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler