Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Staj Yapmak İsteyenler İçinT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanlığı

 

  STAJ BİLGİ BROŞÜRÜ

 

      

     Staj Müracaatı İçin İstenilen Belgeler

 

     a) Başvuru Formu (EK-1),

     b) Staja başvurulan tarih itibarıyla yükseköğretim kurumlarından temin edilecek öğrenci belgesi,

     c) Öğrencinin staj ve süresiyle ilgili öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan kaynaklanan  

  zorunlulukları bulunmakta ise bu hususu belirtir ilgili yükseköğretim kurumlarından alınacak yazı  

  ya da belge,

     ç) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde staj yapmak üzere başvuracaklar

  için, yabancı dil seviyesini gösterir KPDS, TOEFL vb. türde belge. (yabancı dille eğitim  

  veren yükseköğretim kurumu öğrencileri hariç)   

 

         Başvuru için gerekli belgeler eksiksiz olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Evrak Şubesine

         elden teslim edilir veya posta yoluyla gönderilir. Faks veya e-mail  yoluyla yapılan müracaatlar      

         geçersizdir.

 

 

     Okulların Toplu Staj Müracaatlarında İstenen Belgeler :

  

     1) Resmi Yazı       (Zorunlu staj uygulaması varsa zorunlu staj süresi yazı içerisinde belirtilmelidir)

     2) Öğrenci Listesi ( Adı, Soyadı, Bölümü ve Sınıfı, Staj Yapmak İstediği Birim, Staj Dönemi)

       

     Not: Staj dönemlerinde yığılma olmaması için staj yapacak öğrenci sayısı staj dönemlerine eşit olarak   

     paylaştırılmalıdır.

         

          Bu belgelerin haricinde resmi yazı ekine ayrıca; her bir öğrenci için Öğrenci belgesi, Staj   

     Başvuru Formu ve Zorunlu Staj Belgesi eklenmeyecektir.  

 

 

 

   Başvuru Adresi     :  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Genel Evrak Şubesi

           (Hükümet Meydanı No:2   06100 Ulus/ANKARA)

 

 

                          Müracaat Tarihi    :   15 Mart – 15 Nisan   

       

 

   Staj Süresi ve Dönemleri : Staj Süresi, yükseköğretim kurumlarının şart koştuğu zorunlu staj

   süreleri haricinde Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül ayları olmak üzere 4 dönemdir. Her bir  

   dönem 4 haftadır.  Stajlar her ayın ilk Pazartesi günü başlar.

  

   

  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat                                                                                                                              :         

 

  Adres   : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Balıkhisar Mahallesi, Balıkhisar Köyiçi    

                Küme Evleri No:792 Esenboğa Yolu üzeri 06750 Akyurt /ANKARA   

                                     Telefon :  (0312) 398 20 70  Fax: (0312) 398 22 32

                e-posta: [email protected]     Elektronik Ağ : http://www.gtb.gov.tr/

 

 

 

STAJ YAPILACAK BİRİMLER VE KONTENJANLARI

A. Merkez Teşkilatında   

İLİ

KONTENJAN
(Her Bir Dönem İçin)

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü,

(Ankara)

3

 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,

1

 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

2

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü,

2

 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,

10

 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü,

4

 

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

4

 

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

6

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

1

 

 

B. Taşra Teşkilatı    (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)

 

 

  1. Batı Akdeniz   

(Antalya)

20

 

  2. Batı Marmara

(Tekirdağ)

10

 

  3. Doğu Akdeniz

(Hatay)

10

 

  4. Doğu Anadolu 

(Van)

10

 

  5. Doğu Karadeniz

(Trabzon)

25

 

  6. Doğu Marmara

(Kocaeli)

20

 

  7. Ege             

(İzmir)

40

 

  8. Fırat                 

(Malatya)

5

 

  9. Gap

(Gaziantep)

12

 

10. İpekyolu         

(Diyarbakır)

12

 

11. İstanbul             

(İstanbul)

30

 

12. Orta Akdeniz

(Mersin)

60

 

13. Orta Anadolu

(Ankara)

25

 

14. Orta Karadeniz

(Samsun)

4

 

15. Trakya

(Edirne)

45

 

16. Uludağ          

(Bursa)

30

 

TOPLAM

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  EK-1

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

STAJ BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

 

FOTOĞRAF

Metin Kutusu: FOTOĞRAF
1. KİMLİK BİLGİLERİ

ADI SOYADI

 

T.C. KİMLİK NO

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

 

 

ADRES

 

                                                

TELEFON NO

 

E-POSTA

 

 

2. EĞİTİM DURUMU

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE/Y.OKUL

 

BÖLÜMÜ-SINIFI

 

YABANCI DİL SEVİYESİ

 

KULLANILABİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE DİLLERİ

 

 

3. STAJ TALEP BİLGİLERİ

STAJ DÖNEMİ

 

STAJ YAPMAK İSTEDİĞİ

BİRİM / BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

STAJ YAPMA AMACI

 

 

4. HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER

Sıra No

Adı Soyadı

Görevi

Telefonu

Adresi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

           

            Söz konusu staj talebim hakkında gereğini arz ederim.

                                                                                                                                …./…./20..

                                                                                                         

 

          Adı Soyadı

                                                                                                                                      İmza

    NOT: Bu forma 1 adet vesikalık fotoğraf yapıştırınız.