Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere İzahat Getirilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere İzahat Getirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde 14.01.2020 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek amacıyla, Gümrükler Genel Müdürlüğünce 58677311 sayılı yazı yayımlanmıştır.


  • Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının tespiti halinde ilgili kararda gerekli düzeltmenin yapılması ve uzlaşma görüşmelerinin düzeltilmiş tutar üzerinden gerçekleştirilmesi,
  • Uzlaşma görüşmesi sonunda, uzlaşmanın vaki olmaması halinde yapılacak itiraz başvurusunun düzeltilmiş tutar üzerinden yapılması,
  • Uzlaşma hakkı ile itiraz hakkının aynı anda kullanılamayacağı,
  • Uzlaşmaya konu edilen alacakların, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde itiraza konu olabileceği,
  • İtirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabileceği, böyle bir durumda itirazdan vazgeçilmiş olacağından, itiraz kararının iptal edilmesi gerektiği,
  • Uzlaşmanın temin edilememesi halinde itiraza ilişkin sürelerin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, yükümlünün itiraz etmek istemesi halinde yeni bir itiraz başvurusunda bulunması gerektiği,
İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net