Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Birleşme ve Tür Değiştirmes
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Müşavirliği  Şirketlerinin  Birleşme  ve  Tür  Değiştirmesi 

Duyuru Özeti:

4458 Sayılı  Gümrük  Kanunu'nun 5'inci maddesinde  bütün  kişilerin, gümrük  mevzuatı  ile  öngörülen  tasarrufları  ve  işlemleri  gerçekleştirmek  üzere  gümrük  idarelerindeki  işleri  için  bir  temsilci  tayin  edebilecekleri ve  temsilin  doğrudan veya  dolaylı  olabileceği  belirtilmektedir.Bu  itibarla , gümrük  müşavirliği  şirketlerinin  birleşme  ve  tür  değiştirmesi  durumlarında  gümrük  idarelerinde  iş  takip  edilebilmesi  için yeni  şirket adına vekaletname  düzenlenmesi esas  olmakla  birlikte,  yeni  vekaletnamelerin  temininin  zaman  alması nedeniyle  birleşme  veya  tür değiştirmenin  ticaret  sicilinde tescil  edildiği  tarihten itibaren  "1 ay" süreyle  eski  şirket adına düzenlenmiş  bulunan  vekaletnamelerle  gümrük  idarelerinde  iş  takip  etmeleri uygun  bulunmuştur.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  linki TIKLAYINIZ.