Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik Hakkında 

Duyuru Özeti:

23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“b) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.”

“3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.”

“l) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-10 hizmet kodu kapsamında yer alan eşyanın ithalinde İTH-13 hizmet kodunda yer alan tarife uygulanmaz.

Yapılan değişiklikler ile verilen hizmetlere ilişkin ücretler ortalama %12 oranında arttırılmış olup, konuya ilişkin kısa bir özete ve karşılaştırma tablosuna aşağıda yer verilmektedir.

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde;

  •  İTH-10 hizmet kodu altında gerçekleştirilen işlemler için CİF kıymete istinaden belirlenen ücret  tarifesi kaldırılarak, (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) hükmü getirilmiştir.
  •  (Aynı taşıma belgesi kapsamı ikinci ve sonraki sevkiyatlara ilişkin transit işlemleri) tanımlı   TR-3 hizmet 2018 yılına ilişkin cetvelden çıkarılmıştır.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde; halihazırda zaten belirli periyotlarla yapılmakta olan AN6, AN7 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin ücretlendirme detaylarında geçen “aylık veya yıllık” ibareleri 2018 tarifesinde kullanılmamıştır.


Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.