Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:


Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğine ilişkin hizmetlerin asgari ücret tarifeleri ilgili Tebliğ’in ekinde yer alan listelerde belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile; Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin asgari ücret tarifesinde yaklaşık % 40 artış yapılmıştır.

CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetlerinin belirlendiği İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 13.300 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirleneceği düzenlenmiştir. Söz konusu tutar daha öncesinde 9.500 TL idi.


CIF kıymet uygulamasında 0-40.000 USD şeklinde uygulanmakta olan sınır 0-25.000 USD şeklinde yeniden belirlenmiştir.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT  KODUTESPİT KONUSU2022 Yılı Asgari Ücretleri2022 Yılı Asgari Ücretleri
    
AN1Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına32.736 TL45.800 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL32.300 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına44.280 TL62.000 TL
    
AN2Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL18.100 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL32.300 TL
    
AN3Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL18.100 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL32.300 TL
    
AN4Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL18.100 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL32.300 TL
    
AN5Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL18.100 TL
    
AN60-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)11.027 TL15.400 TL
3001 m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)16.369 TL22.900 TL
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)23.087 TL32.300 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)32.736 TL45.800 TL
    
AN7Genel Antrepo (YILLIK)32.736 TL45.800 TL
Özel Antrepo (YILLIK)16.369 TL22.900 TL
    
AN80-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)12.923 TL18.100 TL
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)17.229 TL24.100 TL
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)26.878 TL37.600 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)34.459 TL48.200 TL
    
AN9Tespit Sözleşmesi Başına1.637 TL2.290 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına155 TL220 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına335 TL470 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına138 TL190 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL’yi aştığı durumlardaTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutarTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    
GC1Tespit Raporu Başına1.543 TL’den az olmamak üzere 137.290 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 137.290 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l’i, toplam ücretin 16.369 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar2.160 TL’den az olmamak üzere 192.200 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 192.200 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l’i, toplam ücretin 22.900 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    
GC2Tespit Raporu Başına7.754 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i toplam ücretin 17.000 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar10.800 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i toplam ücretin 23.800 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    
NK1Tespit Raporu BaşınaHer bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 6.270 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 2.170 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
    
DR1Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar4.580 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i toplam ücretin 17.600 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    
DR2Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5’i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar4.580 TL’den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5’i, toplam ücretin 17.600 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    
GK1Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.4.580 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 17.600 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
    
GK2Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar4.580 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 17.600 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    
AT1AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına3.274 TL4.580 TL
    
EU2Tespit Raporu Başına6.720 TL9.410 TL
    
OK1Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi2.585 TL3.620 TL
    
SK1Tespit Sözleşmesi Başına1.448 TL2.030 TL
SK1Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına138 TL190 TL
    
INF4Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına3.274 TL4.580 TL
 Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına16.369 TL22.900 TL
    
ZD1Tespit Raporu Başına1.723 TL2.410 TL
    
BD1Tespit Sözleşmesi Başına1.448 TL2.030 TL
 Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına294 TL410 TL
 Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım içinTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutarTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    
TK1Tespit Sözleşmesi Başına1.352 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 12.204 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar1.890 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 17.100 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net