Gümrük Muhafaza Personelinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Müze ve Ören Yerlerini Ücretsiz Ziyaret Edebilmesi Hakkında Duyuru‘’Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı’’nı önlemek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın personelinin vermiş olduğu eğitimler çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza personelinin konuya ilgisini çekmek ve tarihi eserlere ilişkin farkındalık yaratmak adına kaçakçılıkla mücadeleyle görevli personelin, 2013 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilmeleri ilgili Bakanlıkça uygun görülmüştür.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi yazısı için tıklayınız.
Bilgilerinize sunarız,