Gümrük Mevzuatında Yer Alan Tutarların Yeniden Değerleme Oranı Kapsamında Belirlenmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Mevzuatında Yer Alan Tutarların Yeniden Değerleme Oranı Kapsamında Belirlenmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:

484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan, gümrk mevzuatında yer alan bazı tutarların yeniden değerleme oranı çerçevesinde belirlenmesine ilişkin 146 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği 14/12/2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ ile;

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak uygulanacağı,
4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak uygulanacağı,

Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak uygulanacağı,

Hususları düzenlenmiştir.  
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.