Gümrük Mevzuatında Yer Alan Bazı Tutarların Yeniden Değerleme Kapsamında Belirlenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Mevzuatında Yer Alan Bazı Tutarların Yeniden Değerleme Kapsamında Belirlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:


2022 yılı için yeniden değerleme oranının %122,93 olarak tespit edilmesi üzerine gümrük mevzuatında yer alan bazı tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

 

·        Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 235,00  523,00 TL

·        Gümrük Yönetmeliğinin 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 235,00  523,00 TL

·        Fazla çalışma ücreti ihracat için 21,83 48,67 TL diğer işlemler için 50,99 113,67 TL

·        Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 50,99 113,67 TL, diğer işlemler için 80,14  178,66 TL

 

Olarak belirlenmiş,


Geri verme ve kaldırma işlemlerinde;

 

·        742.000  1.654.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,

·        7.429.000  16.561.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,

·        7.429.000  16.561.000 TL‘nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise (Bakanlık)

 

Yetkili kılınmıştır.


Söz konusu değişiklikler 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net