Gümrük Mevzuatında Yer Alan Bazı Tutarların Yeniden Değerleme Kapsamında Belirlenmesi Hk.



Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Mevzuatında Yer Alan Bazı Tutarların Yeniden Değerleme Kapsamında Belirlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

2021 yılı için yeniden değerleme oranının %36,20 olarak tespit edilmesi üzerine gümrük mevzuatında yer alan bazı tutarlar da yeniden belirlenmiştir.


  • Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 173,00  235,00 TL
  • Gümrük Yönetmeliğinin 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 173,00  235,00 TL
  • Fazla çalışma ücreti ihracat için 16,03 21,83 TL diğer işlemler için 37,44 50,99 TL
  • Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 37,44 50,99 TL, diğer işlemler için 58,84  80,14 TL
Olarak belirlenmiş,

Geri verme ve kaldırma işlemlerinde;


  • 545.000  742.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,
  • 5.455.000  7.429.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,
  • 5.455.000  7.429.000 TL'nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise (Bakanlık)
Yetkili kılınmıştır.

Söz konusu tutralar 01/01/202 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net