Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

2009/15481 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Hava taşıtlarına ilişkin eklenen fıkralar uyarınca;

  • 23/2. Fıkra: Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilecektir. 
  • Kararın 43. Maddesine göre; “Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.” 43/2 fıkra olarak eklenen yeni fıkra uyarınca; Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka havayolu şirketine kiralanabilecektir.
  • Kararın 91/1-B bendi uyarınca; yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınmaktadır. Bu muafiyetin kapsamına hava aracı tedarik kuruluşları ile hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları da dahil edilmiştir.

131. madde uyarınca; Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde % 4'ü aşmayan, farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmamaktaydı. Yapılan değişiklik ile; özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak farklılık oranı %4'ten , % 6'ya  çıkarılmıştır.

Bunun yanı sıra Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışında yerleşik olma şartının sağlanmasına ilişkin geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE  3:

14.10.2020 tarihinden önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurtdışında ikamet eden kişilerden Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışına çıkamayanların, 31.12.2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yük seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma şartı aranmayacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net