Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinde “Bakanlar Kurulu” İbaresine Yapılan Atıfların “Cumhurbaşkanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinde “Bakanlar Kurulu” İbaresine Yapılan Atıfların “Cumhurbaşkanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin 700 sayılı KHK, 07/07/2017 tarihli ve 30471 sayılı 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun; muhtelif maddelerinde “Bakanlar Kurulu’na” yapılan atıflar “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş olup, Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan “bu Kanuna” ibaresi, “Cumhurbaşkanlığı kararnamaleri ve bunlara” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddede “tüzük, kararname ve yönetmelik” ibareleri de “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
 
3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un; 7,11,12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.