Gümrük Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Otomotiv
 

Konu:  Gümrük Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarının sahiplerine iade edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemek üzere Gümrük Kanununa geçici madde eklenmişti.
 
Söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik 09.08.2019 tarihinde yayımlanmıştır. 
  • Başvuruların 31/12/2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
  • Aracın tasfiyesinin tamamlanmış olması halinde başvuru reddedilecektir.
  • Vergi matrahının belirlenmesinde; aracın ilk iktisabı serbest dolaşıma giriş anında gerçekleşmiş ise araca ilişkin soruşturma raporları olup olmadığı sorgulanacak ve raporda belirtilen vergi matrahı ile ilk iktisaptaki vergi oranı dikkate alınacaktır.
  • İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde vergi dairesinden ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir.
  • Hesaplanan ÖTV’nin %25’ine tekabül eden tutar başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ edilir.
  • Tebliğ edilen tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenmesi gerekmektedir.
  • Ödemeye konu araç hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmez. Mevcut mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iadesine karar verilir.
  • Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenir.
  • Düzenleme kapsamı fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve belirlenen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda vergilendirme  %15 olarak uygulanacaktır.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net